Hegyeshalmi Horgászegyesület


 

Stettni horgászrend:A Egyéb szabályok:

A napi, heti, vagy éves meghatározott mennyiségű,
megtartott méretkorlátozással védett hal kifogása után a horgászatot be kell fejezni.
Az 5-kg feletti pontyot, valamint a compót kifogása után vissza kell helyezni a tóba.
A méretkorlátozással védett hal kifogása után a horgászkészséget
addig tilos a vízbe visszahelyezni, amíg a horgász becsült súllyal a
fogási naplóba be nem írta.
Foglalt hely nincs!
Merítő szák használata kötelező!
Tilos: csónakból, lékből horgászni, stégek építése, csalihalfogó
háló használata, pergető horgászat, a már szákban tartott halat másikra kicserélni.
A kifogott halat, csak a horgászbot tulajdonosa tarthatja meg!

 

Az egyesület etikai szabályai:

Aki horgászik köteles megtartani a horgászatról szóló jogszabályok rendelkezéseit, az Országos és helyi horgászrend elöirásait. Ezeken túlmenõen a horgászokra is kötelezõ
érvényeüek pl.: a környezetvédelemre, a sátorozásra vonatkozó jogszabályok. Ha valaki
megsérti az említett rendelkezéseket, azt büntetõ, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás
keretében vonják felelõségre. Ezek a szabályok tehát a kultúrált emberhez méltó magatar-
társok a horgászat közben is érvényesülõ szabályai, amelyek önkéntes magatartása hozzá-
segít bennünket ahhoz, hogy közösen vegyük figyelembe és tartsuktiszteletben egymás érdekeit, és saját kikapcsóldásunk ne zavarja mások pihenését. Azt szeretnénk azonban elérni, hogy a horgásztábor növekedése ne csupán számszerû gyarapodás legyen, hanem egyszer-mind fokozza horgászok összetartozásának érzését, egymás megbecsülését és segitségét. Ennek érdekében gyûjtöttük össze és bocsátjuk közre az egyesület etikai szabályait.

(1) Olyan helyen, ahol viszonylag kis területen sok horgász gyûlik össze, arra kell törekedni
hogy senki se foglaljon el az indokoltnál több helyet (pl. oly módon, hogy horgászbotjait egymástól több métere távolságra helyezi el, s egyik horgát ferdén jobbfelé, a másikat ferdén balfelé dobja be). Mások horgászati lehetõseinek bisztositása érdekében ilyenkor általában a partvonalra merelõgesen kell a horgokat bedobni, s törekedni kell a felszerelés
összeakadásának lehetõség szerinti elkerülésére.
(2) A horgász vegye figyelembe, hogy sokan, mások a város zaja után pihenni mennek a vizek partjára. Kerülni kell az indokolatlan zajkeltést (pl. nagyobb távolságról egymáshoz való átkiabálást).
(3) A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat elõtt és közben célszerû
tartózkodni a szeszes italok fogyasztásától.
(4) A horgász óvja és védje a halállományt, de ne tekintse azt saját személyes tulajdonának.
Ne irigyelje tehát másoktól a halfogást, sõt tapasztalataival, tanácsaival segítse a
fiatalokat és a kezdõ horgásztársakat.
(5) Ha valahol sorozatosan méreten aluli hal akad a horogra, a halállomány kímélése érdekében vagy változtassunk helyet, vagy horgászmódszert.
(6) Horgászat közben is segítsük egymást a szükséges mértékben: nagyobb hal fárasztásánál
esetleg szákolásnál a szákunk rendelkezésre bocsátásával.
(7) Nyújtsunk maximális segítséget azoknak, akik arra idõs koruk vagy súlyos testi fogy-
tékosságuk miatt fokozott mértékben rászorulnak.
(8) Érezzük saját ügyünknek, hogy a fiatalokból jó horgász váljék. Neveljük õket elsõsorban saját példánkkal, horgász magatartásunkkal, s ismertessük meg velük a horgászat fortélyait.
(9) Horgunk bedobásánál különösen a forgalmas helyeken vigyázzunk mások testi épségére
indokolt esetben udvariasan kérjük meg a körülöttünk állokat, hogy fáradjanak egy kissé távolabbra.A tevékenységünk iránt kíváncsian, érdeklõdõkhöz fõként a gyermekekhez ne legyününk türelmetlenek.
(10)A becsületes horgásznak nincs félnivalója az ellenõrzéstõl. Ezért az ellenõrzést ne
tekintsük zaklatásnak tõlünk telhetõen, segítsük az ellenõrök felelõsségteljes munkáját.
(11) Az egyesületet ne tekintsük horgászjegy kiállító szervnek, hanem tevékenyen vegyünk
részt a horgászközösség életében. Ez irányú aktivitásunk ne merüljön ki a közgyûlésen
való megjelenésben. Ki-ki tõle telhetõen társadalmi munkával (környezetvédelmi nap)
vegye ki részét a közös feladatok megoldásából.